Ostatní služby

  • služby spojené s odbornými konzultacemi v oblasti působností zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • hlukové studie zpracované v souladu s požadavky zákona č. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • služby spojené se závaznými právními předpisy platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tj. zákon č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • služby v oblasti požární ochrany - komplexní služby BOZP a PO jsou zajištěny odborně způsobilou osobou s příslušnými osvědčeními z odborné způsobilosti v daných oborech

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: