Měření hluku v pracovním prostředí

Zdrojem hluku ve venkovním prostoru jsou převážně vzduchotechnická a klimatizační zařízení umístěná na fasádách výrobních objektů. Dále jsou zdrojem hluku ve venkovním prostoru samotné výrobní závody, které jsou umístěny v sousedství obytných zón. Významným zdrojem hluku ve venkovním prostoru je automobilová a železniční doprava.

Zdrojem hluku na pracovišti jsou pracovní stroje (např. vrtačky, brusky, soustruhy, vysokozdvižné vozíky atd.) nebo technologická vybavení prostor (vzduchotechnika, klimatizace).

  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku na pracovišti na základě požadavku KHS v rámci běžného dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku KHS pro zpracování kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: