Měření intenzity denního a umělého osvětlení

  • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření intenzity osvětlení na základě požadavku KHS v rámci běžného hygienického dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření umělého osvětlení na základě požadavku projektových kanceláří a stavebních úřadů v rámci působnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb,
  • měření osvětlení na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  • měření barevného podání (měření barevnosti) a teploty chromatičnosti na základě požadavku KHS v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: