Energetika

Pro naše zákazníky (kterými jsou jak průmyslové podniky, tak obce, města, regiony a jejich organizační složky) nabízíme energetické služby, jejíchž hlavním rysem je maximalizace energetického efektu při současné minimalizaci nákladů a minimalizaci negativního vlivů na životní prostředí.

Energeticky úsporné projekty

 • Energetická bilance stávajícího stavu
 • Vyhledání a návrh energeticky úsporných opatření
 • Návrh variant řešení a realizace energeticky úsporných opatření
 • Posouzení technické realizovatelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých variant
 • Výběr ekonomicky a technicky opodstatněných variant
 • Zpracování rizikové analýzy energeticky úsporných opatření a jejich variant
 • Výběr nejvhodnější varianty

Expertizy a odborné studie

 • Energetický audit

  Nabízíme zpracování energetického auditu v souladu s požadavky Zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a metodiky stanovené vyhláškou č. 213/2001 Sb., vyhláškou č. 425/2004 Sb., vyhláškou č. 140/2021 Sb. a č. 141/2021 Sb. v platném znění.

 • Průkaz energetické náročnosti budovy

  Nabízíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s požadavky a metodikou stanovených Vyhláškou č. 148/2007 Sb., v platném znění.

 • Nabízíme zpracování Kontroly účinnosti kotlů v souladu s Vyhláškou č. 194/2013 Sb., pro majitele a provozovatele zdroje tepla určeného pro vytápění s výkonem nad 20 kW. Nabízíme zpracování jak pravidelných, tak jednorázových kontrol.

  Kontrola účinnosti kotlů

  Pravidelné kontroly, které se provádějí:

  • 1 x za 10 let pro kotle o výkonu od 20kW do 100 kW na všechna paliva
  • 1 x za 10 let pro kotle nad 100 kW pokud je systém trvale monitorován

  Jednorázové kontroly:

  • Jednorázová kontrola účinnosti kotlů se provádí u kotů s výkonem nad 20 kW starších 15-ti let.
 • Kontrola klimatizačních systémů

  Nabízíme zpracování Kontrol klimatizačních systémů v souladu s požadavky a metodikou dle vyhlášky 277/2007 Sb. Dle této vyhlášky se kontroly vztahují na vlastníky nebo provozovatele klimatizačních zařízení se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW.

 • Studie proveditelnosti

  Nabízíme zpracování studie proveditelnosti pro posouzení investičních záměr investorů (zákazníků) energeticky úsporných projektů. Studie hodnotí technickou realizovatelnost a ekonomickou efektivnost projektů. Součástí studie je i specifikace a hodnocení rizik projektu.

 • Návrh energetického managementu průmyslového podniku

  Spočívá v zavedení takových systémů řízení spotřeby energie jak pro výrobní, tak obslužné procesy probíhajících v průmyslovém podniku, s cílem dosažení maximální účinnosti spotřeby energie a následně i snížení nákladů na jejich pořízení.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě:

Jméno a email slouží pouze pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Vaše osobní údaje nijak dále nezpracováváme.