Měření doby dozvuku

Akreditované měření doby dozvuku se provádí ve vnitřních prostorech budov. Jeho výsledky slouží pro zhodnocení akustické pohody v konkrétních prostorech. Mezní hodnoty doby dozvuku určuje česká technická norma nebo příslušná legislativa.

  • měření doby dozvuku se provádí v souladu s požadavky českých technických norem ČSN EN ISO 3382-2 a ČSN EN ISO 3382-3,
  • v budovách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů být splněny hygienické limity na dobu dozvuku

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: