POZOR: od 1.7.2022 nás najdete v nových prostorech na adrese Plynárenská 324/45, Ústí nad Labem

Měření prachu, prašnosti

Zdrojem prašnosti na pracovišti jsou výrobní technologie nebo zpracovávaná surovina (např. cementárny, pekárny, lakovny, truhlárny atd.).

  • měření prachu v pracovním prostředí na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření prachu v pracovním prostředí na základě požadavku KHS v rámci běžného dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření prachu v pracovním prostředí na základě požadavku KHS na zpracování kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření prachu v pracovním prostředí na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: