Certifikovaná zkušební laboratoř fyzikálních faktorů

... měříme aby Vaše bydlení a pracoviště bylo bezpečné

Provádíme měření rizikových faktorů v pracovním a mimopracovním prostředí na základě nařízení o ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel ...

Akreditované metody zkušební laboratoře:

 • měření intenzity denního a umělého osvětlení
 • měření barevného podání a teploty chromatičnosti světelných zdrojů
 • výpočty denního a umělého osvětlení
 • měření hluku v pracovním prostředí
 • měření hluku v mimopracovním prostředí
 • měření vibrací v pracovním prostředí měření prachu v pracovním prostředí
 • metrologie
 • kategorizace prací
 • měření mikroklimatických podmínek
 • měření doby dozvuku
 • služby spojené s vypracováním kategorizace prací
 • odborné konzultace
 • hlukové studie
 • služby spojené se závaznými právními předpisy platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • služby v oblasti požární ochrany

Energetika

 • energeticky úsporné projekty
 • energetický audit
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • kontrola účinnosti kotlů
 • kontrola klimatizačních systémů
 • studie proveditelnosti
 • návrh energetického managementu průmyslového podniku

Inženýring

 • zpracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby, zajištění kolaudace a případných povolení
 • organizace výběrových řízení na dodavatele stavby a inženýrských sítí
 • inženýrské řízení výstavby, technický a stavební dozor
 • kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě