Certifikovaná zkušební laboratoř fyzikálních faktorů

... měříme aby Vaše bydlení a pracoviště bylo bezpečné

Provádíme měření rizikových faktorů v pracovním a mimopracovním prostředí na základě nařízení o ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel ...

Aktuality:

Novela nařízení vlády č. 361/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů mimo jiné od 1.1.2024 zavádí povinnost předkládat protokoly o měření osvětlení pouze od akreditovaných nebo autorizovaných subjektů.

Novela normy ČSN 730527 která mimo jiné upravuje limity doby dozvuku, upřesňuje výpočty doby dozvuku a přidává kancelářské prostory mezi sledované místnosti.

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje mimo jiné limity pro hluk z dopravy a ruší tzv. starou hlukovou zátěž.

Hledáme posilu pracovního týmu

Požadujeme minimálně středoškolské vzdělení, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilitu, znalost práce na PC, Word, Excel. Pracovník bude zařazen do 4. skupiny prací (7. a 8. tarifní třída) dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K dispozici služební vůz, mobilní telefon.


Akreditované metody zkušební laboratoře:

 • měření intenzity denního a umělého osvětlení
 • měření barevného podání a teploty chromatičnosti světelných zdrojů
 • výpočty denního a umělého osvětlení
 • měření hluku v pracovním prostředí
 • měření hluku v mimopracovním prostředí
 • měření vibrací v pracovním prostředí měření prachu v pracovním prostředí
 • metrologie
 • kategorizace prací
 • měření mikroklimatických podmínek
 • měření doby dozvuku
 • služby spojené s vypracováním kategorizace prací
 • odborné konzultace
 • hlukové studie
 • služby spojené se závaznými právními předpisy platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • služby v oblasti požární ochrany

Energetika

 • energeticky úsporné projekty
 • energetický audit
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • kontrola účinnosti kotlů
 • kontrola klimatizačních systémů
 • studie proveditelnosti
 • návrh energetického managementu průmyslového podniku

Inženýring

 • zpracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby, zajištění kolaudace a případných povolení
 • organizace výběrových řízení na dodavatele stavby a inženýrských sítí
 • inženýrské řízení výstavby, technický a stavební dozor
 • kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě