Měření hluku v mimopracovním prostředí

Zdrojem hluku ve venkovním prostoru jsou převážně vzduchotechnická a klimatizační zařízení, nebo tepelná čerpadla umístěná na fasádách výrobních objektů. Dále jsou zdrojem hluku ve venkovním prostoru samotné výrobní závody, které jsou umístěny v sousedství obytných zón. Významným zdrojem hluku ve venkovním prostoru je automobilová a železniční doprava.

  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku KHS v rámci šetření stížností obyvatel na nadměrnou hlučnost; Hygienické limity uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku projektových kanceláří a stavebních úřadů v rámci působnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku Krajských úřadů v rámci schvalovacího procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • akreditované měření hluku tepelného čerpadla (nutné pro kolaudaci)
  • zpracování hlukové studie na základě požadavku KHS, stavebních úřadů a Krajských úřadů dle výše citovaných předpisů. 

Mám zájem, prosím kontaktujte mě:

Jméno a email slouží pouze pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Vaše osobní údaje nijak dále nezpracováváme.