- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Výpočty denního a umělého osvětlení

Výpočty denního a umělého osvětlení se provádí v případě požadavku dozorového orgánu státní správy k projektové dokumentaci stavby nebo kolaudaci stavby. Dále se provádí v případě, že se chystá provozovatel zařízení rekonstruovat osvětlovací soustavu (např. školy, průmyslové podniky, restaurace) a chce se v budoucnu vyhnout zjištěním o nevhodnosti instalované osvětlovací soustavy do konkrétního prostoru. Důvody tohoto zjištění je např. použití nevhodných svítidel, nedodržení legislativních požadavků, instalace předražené osvětlovací soustavy atd. Dále jsou výpočty denního osvětlení potřeba pro rozhodnutí orgánů životního prostředí o povolení kácení dřevin.

  • zpracování výpočtů denního a umělého osvětlení dle požadavku nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • zpracování výpočtů denního osvětlení pro povolení kácení dřevin v blízkosti obytné zástavby dle požadavku nařízení vlády č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)