- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Měření doby dozvuku

Akreditované měření doby dozvuku se provádí ve vnitřních prostorech budov. Jeho výsledky slouží pro zhodnocení akustické pohody v konkrétních prostorech. Mezní hodnoty doby dozvuku určuje česká technická norma nebo příslušná legislativa.

  • měření doby dozvuku se provádí v souladu s požadavky českých technických norem ČSN EN ISO 3382-2 a ČSN EN ISO 3382-3,

  • v budovách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů být splněny hygienické limity na dobu dozvuku


kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)