- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY About us Contacts WebMail


Ostatní služby

  • služby spojené s vypracováním kategorizace prací odborné konzultace

  • výpočty denního a umělého osvětlení

  • hlukové studie
    To vše podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • služby spojené se závaznými právními předpisy platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

  • služby v oblasti požární ochrany (dále jen PO)
    Komplexní služby BOZP a PO jsou zajištěny odborně způsobilou osobou s příslušnými osvědčeními z odborné způsobilosti v daných oborechh

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)