- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Ostatní služby

  • služby spojené s odbornými konzultacemi v oblasti působností zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  • hlukové studie zpracované v souladu s požadavky zákona č. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • služby spojené se závaznými právními předpisy platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tj. zákon č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • služby v oblasti požární ochrany (dále jen PO)
    Komplexní služby BOZP a PO jsou zajištěny odborně způsobilou osobou s příslušnými osvědčeními z odborné způsobilosti v daných oborech

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)