- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Metrologie - tyto služby jsou od 1.7.2018 dočasně pozastaveny a laboratoř je nabízí formou subdodávky

Metrologie

K FAKTOR s.r.o. Vám nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel tlaku, teploty, hmotnosti a kalibrace měřících řetězců. Naše používané etalony jsou navázány na státní etalony dle zákona o metrologii č. 85/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kalibrace

 1.  Kalibrace platinových odporových a termoelektrických snímačů teploty, bimetalových, tlakových a skleněných teploměrů s měřícím rozsahem od – 10 °C do 550 °C

 2. Kalibrace tlakoměrů, manometrů, manostatů, snímačů přetlaku a tlakové diference s unifikovaným elektrickým výstupem a s měřícím rozsahem od – 85 kPa do 20 MPa

 3. Kalibrace ukazovacích a registračních měřidel a převodníků elektrických stejno-směrných veličin

 4. Kalibrace vah III. a IV. třídy přesnosti
 5. Dále nabízíme kalibraci měřícího řetězce výše uvedených zařízení přímo u zákazníka v provozních podmínkách

Opravy

 1. Seřizování, nastavení a opravy manometrů, manostatů a snímačů tlaku.

 2. Seřizování, nastavení a kalibraci převodníků pro snímače teploty.

 3. Seřizování, nastavení a opravy el. ukazovacích a registračních přístrojů.

 4. Seřizování, nastavení a opravy vah III. a IV. třídy přesnosti.

Konzultační, evidenční a servisní činnosti

 1. Poradenská a konzultační činnost v oboru metrologie

 2. Vedení databází měřidel, značení měřidel

 3. Zajištění kalibrací, či ověření jakéhokoliv přístroje u našich smluvních partnerů
Rychlý dotaz

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)