- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Měření mikroklimatických podmínek

Akreditované měření a vyhodnocování mikroklimatických podmínek v pracovním i mimopracovním prostředí. Zajišťujeme měření záznamu a výpočtu fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, proudění vzduchu a jiné) potřebných pro stanovení tepelné pohody, výpočet doporučené náhrady tekutin a hodnocení výsledků v závislosti s platnou legislativou.

  • měření mikroklimatických podmínek v pracovním prostředí se provádí na základě požadavku KHS v rámci běžného dozoru dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • stanovení a interpretace tepelného komfortu dle technické normy ČSN EN ISO 7730,

  • ergonomie tepelného prostředí - přístroje pro měření fyzikálních veličin dle technické normy ČSN EN ISO 7726

  • měření mikroklimatických podmínek v pracovním i mimopracovním prostředí dle věstníku MZ ČR č. 8/2013 ze dne 9. 12. 2013. Metodický návod na měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovišti a vnitřního prostředí staveb dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • měření mikroklimatu v pracovním prostředí na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)