- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY About us Contacts WebMail


Měření intenzity umělého osvětlení
a související činnosti

  • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku KHS v rámci běžného hygienického dozoru dle nařízení vlády č. 362/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední novela je NV je platná od 29. 10. 2018.

  • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku projektových kanceláří a stavebních úřadů v rámci působnosti stavebního zákona č. 298/2016 Sb.

  • měření intenzity umělého osvětlení na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 298/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  • zpracování výpočtů denního a umělého osvětlení dle požadavku nařízení vlády č. 32/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední novela NV je platná od 29. ledna 2016, včetně zpracování projektové dokumentace..

  • měření barevného podání a teploty chromatičnosti na základě požadavku KHS v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Od března 2012 je v platnosti aktualizovaná norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
Rychlý dotaz

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)