- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY About us Contacts WebMail


Měření hluku v pracovním prostředí a související činnosti

Zdrojem hluku na pracovišti jsou pracovní stroje (např. vrtačky, brusky, soustruhy, vysokozdvižné vozíky atd.) nebo technologická vybavení prostor (vzduchotechnika, klimatizace).
  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 298/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku KHS v rámci běžného dozoru dle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední novela NV je platná od 29. ledna 2016, a nařízení vlády č. 217/2016 Sb.,,

  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku KHS pro zpracování kategorizace prací dle zákona č. 298/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 32/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední novela NV je platná od 29. ledna 2016,,

  • měření hluku v pracovním prostředí na základě požadavku Inspektorátu práce v rámci dozoru zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Rychlý dotaz

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)