- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Měření hluku v mimopracovním prostředí a související činnost

Zdrojem hluku ve venkovním prostoru jsou převážně vzduchotechnická a klimatizační zařízení umístěná na fasádách výrobních objektů. Dále jsou zdrojem hluku ve venkovním prostoru samotné výrobní závody, které jsou umístěny v sousedství obytných zón. Významným zdrojem hluku ve venkovním prostoru je automobilová a železniční doprava.

  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) v rámci kolaudace stavby dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku KHS v rámci šetření stížností obyvatel na nadměrnou hlučnost; Hygienické limity uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku projektových kanceláří a stavebních úřadů v rámci působnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  • měření hluku v mimopracovním prostředí na základě požadavku Krajských úřadů v rámci schvalovacího procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  • zpracování hlukových studii na základě požadavku KHS, stavebních úřadů a Krajských úřadů dle výše citovaných předpisů. 
Rychlý dotaz

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)